Nich wena sprzyja!

Komisji ds. Kultury ORL w Warszawie, organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Prozatorskiego „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów. Współorganizatorami są: Naczelna Izba Lekarska Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, SZPZLO Warszawa Praga‑Północ. Do udziału w konkursie zaproszeni są lekarze poeci i lekarze prozaicy.

2023-04-03


Zobacz również: