Lwów w Lubelskiej Unii Cyfrowej

Uniwersytet Medyczny koordynuje pracę pięciu lubelskich uczelni, tworzących Lubelską Unię Cyfrową. Teraz dołączył do nich Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny i już zaczynają się wspólne działania.

Lubelska Unia Cyfrowa powstała jesienią 2021 roku a jej celem jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań między innymi w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu. 12 kwietnia Uniwersytet Medyczny we Lwowie złożył deklarację przystąpienia do unii.

– W tym momencie już przystępujemy do realizacji wspólnego grantu, który będzie dotyczył telemedycznej diagnostyki chorych, którzy są ofiarami działań wojennych. Realizowane to będzie między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Uniwersytetem Medycznym we Lwowie. Projekt właśnie rusza i jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – mówi prof. Robert Rejdak, prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji UM w Lublinie, który jest przewodniczącym LUC.

Dzięki tej współpracy będą możliwe działania polsko‑ukraińskie i aplikowanie o granty, także transgraniczne.

Jest też możliwość by do LUC przystąpiły inne podmioty, w miarę potrzeb lubelscy naukowcy będą otwarci na takie działania.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2023-04-14


Zobacz również: