Okobus wystartował

Uroczysta inauguracja pionierskich, okulistycznych badań przesiewowych w kierunku wykrywalności retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) wśród dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego odbyła się 13 marca w Wysokiem pod Lublinem.

– Badania będą prowadzone w poradniach poz zrzeszonych w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych‑Pracodawców – informuje Tomasz Zieliński prezes tej organizacji i wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. To w prowadzonym przez niego NZOZ Promed zorganizowano oficjalne rozpoczęcie akcji.

Badania będą prowadzone w „Mobilnym Centrum Diagnostyki Okulistycznej” (okobus) wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Objętych nimi będzie 5 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny. Badania posłużą do stworzenia algorytmów, dzięki którym sztuczna inteligencja będzie później pomagać w diagnostyce tej choroby.

W potkaniu inaugurującym akcje uczestniczyli m.in.: podsekretarz stanu Piotr Bromber z Ministerstwa Zdrowia, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska oraz prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji prof. Robert Rejdak.

aa

2023-03-14


Zobacz również: