Obrady, dyskusje i plany

Sprawnie i dynamicznie przebiegły obrady tegorocznego – już XLIII – Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w sobotę 25 marca br. w gościnnych salach Centrum Konferencyjno‑Wystawienniczego „Etiuda” przy ul. Nałęczowskiej.

Obrady poprowadził dr Andrzej Barszczewski, a w Prezydium Zjazdu zasiedli też lekarze: Ewa Dudko i Wiesław Godzisz.

W obradach zjazdu uczestniczyło 52 proc. uprawnionych do głosowania delegatów, czyli 116 osób spośród 224 wszystkich delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej. – Frekwencja jest zaskakująco niska – nie kryjąc rozczarowania komentował przewodniczący prezydium dr Barszczewski. To jednak nie przeszkodziło w obradach i ożywionej dyskusji.

W pierwszej części zjazdu wysłuchano prezesa LIL Leszka Buka, który przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, a także zarysował plany na przyszłość.

Prezes zwrócił uwagę na nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości ponad 913 tys. zł – co wiąże się z niemal 100-procentową ściągalnością składki w 2022 roku, a także przedstawił bardzo konkretne plany związane z lokalizacją nowej siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej, która – jeśli Okręgowa Rada Lekarska wyrazi na to zgodę – będzie się mieściła w nowoczesnym budynku przy ulicy Związkowej. Do dyspozycji Izby będzie oddane III piętro o ponad 1240 mkw. powierzchni, z dwiema salami konferencyjnymi, tarasem i wygodnym parkingiem pod dachem.

Skarbnik ORL Barbara Hasiec przedstawiła sprawozdanie finansowe LIL za miniony rok, które zostało przyjęte przez obradujących delegatów. Jednogłośnie uchwalono też budżet na 2023 rok, podkreślając bardzo dobrą sytuację finansową LIL.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Jacek Niezabitowski podkreślił narastającą lawinowo liczbę spraw, jakie trafiają do jego biura. – Nie mam dobrych informacji – zaznaczył. – W minionym roku do biura rzecznika wpłynęło 220 spraw. To bardzo dużo. Kiedy zaczynałem pracę w Izbie zgłaszano 20‑30 spraw w ciągu roku. Te, które wpływają obecnie mają w większości uzasadnienie – dodał.

Paweł Trubecki, przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego LIL, poinformował, że w 2022 roku wpłynęły 32 sprawy (o ukaranie 11 i 21 zażaleń). – Muszę podkreślić, że wzrosła liczba skarg na lekarzy rodzinnych, w tym skarg na odmowę przyjęcia, co zapewne miało związek z pandemią – stwierdził Trubecki.

W czasie zjazdu delegaci poruszyli sprawę tzw. receptomatów, potępiając taki sposób obsługi pacjentów. Dr Niezabitowski podkreślił, że do jego biura już wpłynęło kilka spraw związanych z lekarzami, którzy wystawiają e‑recepty i e‑zwolnienia korzystając z internetowych portali, bez badania pacjenta. – Ostra reakcja samorządu lekarskiego już skłoniła Ministerstwo Zdrowia do wprowadzenia w najbliższym czasie zmian w ustawie o teleporadach – wyjaśnił prezes Buk. Poruszono też sprawę zmian w Kodeksie etyki lekarskiej, które także mają uregulować tę sprawę, a także sprawę reklamowania przez lekarzy swoich usług. Pierwsze efekty prac nad nowelizacją zasad kodeksu będą przedstawione wszystkim lekarzom w Polsce już jesienią br.

Delegaci dyskutowali też o sytuacji w szpitalu MSWiA, w którym odeszli z pracy, skonfliktowani z dyrekcją szpitala, lekarze anestezjolodzy i w związku z tym na początku marca odwołano niemal wszystkie zabiegi planowe – o czym informowała Interia. O sytuacji w szpitalu prezes LIL rozmawiał z Radiem Lublin. Wkrótce po tym do Izby wpłynęło pismo z prokuratury z zarzutem, że prezes Buk propagując informacje uderzające w szpital, naraża pacjentów na utratę życia i zdrowia. Zawiadomienie złożył wicedyrektor szpitala MSWiA Grzegorz Borek.

Na zakończenie obrad odbyło się losowanie niespodzianek, które ufundowała firma Lex Secure.

Anna Augustowska

2023-03-27


Zobacz również: