Obradowała Okręgowa Rada Lekarzy – 15 marca 2023

W środę 15 marca w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyło się 10 posiedzenie IX kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej. Obradom przewodniczył prezes ORL Leszek Buk.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności w poszczególnych delegaturach i komisjach problemowych przyjęto sprawozdanie z działalności Rady w 2022 roku a także zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2022. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdziła też projekt budżetu na rok 2023, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 12 304 268,00 zł, koszty na kwotę 10 647 208,57 zł.

Miłym akcentem kończącym posiedzenie były życzenia Wielkonocne, które zebranym złożył prezes Leszek Buk. Wszyscy członkowie ORL otrzymali też świąteczny upominek – szklane pisanki.

aa

2023-03-16


Zobacz również: