Lubelscy lekarze uczą ukraińskich medyków

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie jest jedną z placówek, które oglądali medycy z nowopowstałego szpitala w Drohobyczu. Ukraińcy przyjechali, żeby się u nas szkolić i brać udział w zajęciach warsztatowych.

Szpital rehabilitacyjny w Drohobyczu powstał rok temu z inicjatywy tamtejszego Caritasu, przy wsparciu lubelskiego środowiska biznesowego i stowarzyszeń. Docelowo będzie mógł przyjąć sto osób, w części budynku trwają jeszcze prace wykończeniowe.

– Centrum Medyczne wypełnia istotną rolę w objętej wojną Ukrainie. Trafiają do niego osoby ranne w wyniku działań wojennych, wymagające całodobowej opieki i rehabilitacji, które nie kwalifikują się już, ze względu na duże obłożenie, do pozostania w szpitalach państwowych. Pomoc otrzymują też chorzy, uchodźcy ze wschodnich obszarów Ukrainy – mówi Ewa Pankiewicz ze Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, które zaprosiło ukraińskich medyków, w ramach współpracy z Caritas Diecezji Samborsko‑Drohobyckiej.

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie był jedną z placówek, które odwiedzili goście z Drohobycza. Oglądali Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, gdzie kierownik ośrodka Andrzej Skórski zapoznał ich ze specjalistycznym sprzętem i zakresem wykonywanych zabiegów (kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia). Ponadto ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, dr n. med. Jolanta Obel‑Adamska mówiła Ukraińcom o jego specyfice.

Grupę tworzy dziewięć osób: dwóch lekarzy rodzinnych, pięć pielęgniarek, kierownik i koordynator wolontariatu. Celem ich wizyty jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności organizacyjnych w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.

(oprac. jkg)
Fot. Ewa Pankiewicz/materiały prasowe

2023-03-05


Zobacz również: