Ci lekarze mają wpływ

Prof. Iwona Hus, bracia: prof. Konrad Rejdak oraz prof. Robert Rejdak, specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zajęli znaczące pozycje w prestiżowej „Liście Stu 2022 – najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie”, którą od 2014 roku przygotowuje magazyn „Puls Medycyny”.

Prof. Konrad Rejdak zajął 28‑smą pozycję jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Prof. Robert Rejdak zajął 32‑gą pozycję, jest kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jest prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich; prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie a także pomysłodawcą pionierskich programów badań przesiewowych m.in. „Dobrze widzieć” i „Okobus”.

Prof. Iwona Hus znalazła się na 82‑giej pozycji; jest kierowniczką Zakładu Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistką chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej.

Lista Stu docenia lekarzy, którzy mają największy wpływ na rozwój polskiej medycyny. Listę Stu 2022 otwiera prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz kierownik Światowego Centrum Słuchu.

aa

2023-03-02


Zobacz również: