Rak jajnika – diagnoza i leczenie

Dwudniowa (9‑10 lutego) konferencja Rak jajnika – problem wielodyscyplinarny to pierwsza z zapowiadanego cyklu spotkań poświęconych onkologii.

Konferencja, której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma na celu m.in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych.

– Mamy nadzieję, że temat tegorocznej konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych wykładów wygłoszonych przez ekspertów – podkreśla dr Katarzyna Szklener z Zakładu Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W pierwszym dniu zaplanowane zostały wykłady naukowe. W drugim dniu przewidziane zostały dwa bloki warsztatowe dla lekarzy rodzinnych oraz dla radiologów.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499). Za udział w wydarzeniu zostanie przyznanych: 9 punktów edukacyjnych.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Fokus Premium ul. Podzamcze 1 w Lublinie – początek godz. 11.

aa

2023-02-07


Zobacz również: