Profesor kandydatem na dyrektora

Prof. Krzysztof Jóźwiak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest kandydatem na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Uchwałę w sprawie przedstawienia jego kandydatury Ministrowi Edukacji i Nauki podjęła Rada NCN.

Narodowe Centrum Nauki jest instytucją powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Jej roczny budżet to ok. 1,43 mld zł. Konkurs na dyrektora został ogłoszony przez Radę NCN w połowie listopada zeszłego roku. Podano, że prof. UM uzyskał najwyższą ocenę w przeprowadzonym postępowaniu.

Prof. Krzysztof Jóźwiak jest profesorem nauk farmaceutycznych. Prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków, kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przewodniczy uczelnianemu Zespołowi Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz jest w Radzie Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie.

Badacz między 2012 a 2020 rokiem był członkiem Rady NCN.

Kadencja obecnego dyrektora NCN – prof. Zbigniewa Błockiego – kończy się 3 marca.

(oprac. jkg)
Fot. FB NCN

2023-02-20


Zobacz również: