ORL – 15 lutego 2023 r.

W środę 15 lutego odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Zgodnie z tradycyjnym porządkiem obrad, którym przewodniczył prezes ORL Leszek Buk, omówiono sprawy w poszczególnych delegaturach i wysłuchano sprawozdań z działalności komisji problemowych.

Przyjęto też cztery uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2022; w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury i w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kształcenia a także w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy LIL na okres IX kadencji (lata 2023‑2025).

Prezes Buk poinformował zebranych o przebiegu rozmów z deweloperem dotyczących nowej siedziby LIL (rada wyraziła zgodę na ich kontynuacje).

aa

 

2023-02-15


Zobacz również: