Sto operacji z robotem da Vinci

Od kwietnia ub. roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzono 100 operacji przy użyciu robota da Vinci. Obecnie w Pracowni Robotyki Operacyjnej operuje już 5 lekarzy, a kolejne osoby – po kilkumiesięcznym szkoleniu i uzyskaniu certyfikatów operatorów – dołączą wkrótce do zespołu – informuje szpital.

Placówka pozyskała do współpracy lekarzy, którzy nie tylko posiadają uprawnienia do wykonywania operacji robotycznych, ale mają również status proktorów, czyli specjalistów mogących szkolić przyszłych operatorów. To właśnie jeden z nich, chirurg dr n. med. Jerzy Draus, przeprowadził po raz pierwszy w makroregionie lubelskim operację z użyciem robota da Vinci.

Obecnie w Pracowni Robotyki Operacyjnej wykonywane są zabiegi w trzech zakresach: chirurgii, urologii i ginekologii. Wykonuje je zespół lekarzy, w skład którego wchodzą ginekolog dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, urolog dr n. med. Janusz Frey, a także lekarze, którzy zaliczyli program szkoleniowy i rozpoczęli samodzielne operacje – to szef oddziału Chirurgii Ogólnej dr hab. n. med. Jerzy Mielko i urolog dr n. med. Gabriel Surdacki. Wspiera ich zespół certyfikowanych w systemie robotycznym da Vinci lekarzy asystentów oraz przeszkolonych anestezjologów i instrumentariuszy.

Już szkolą się kolejne zespoły chirurgów, urologów i ginekologów. Jak wyjaśnia Dorota Cichocka, koordynator Pracowni Robotyki Operacyjnej, najbliższe plany zakładają przeszkolenie 20 osób z personelu medycznego, które uprawnią lekarzy do przeprowadzania operacji w systemie chirurgii robotycznej da Vinci.

System robotyczny da Vinci został zakupiony z budżetu województwa lubelskiego. Całkowity koszt to 14 mln 950 tys. zł.

Opr. aa

2023-01-05


Zobacz również: