Siła współpracy

We wtorek 10 stycznia odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy, pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, a Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie.

Dokument w Sali Senatu UM, przy al. Racławickich 1 w Lublinie podpisał rektor UM prof. Wojciech Załuska, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki – prof. Kamila Torres oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr. hab. Mariusz Wysokiński.

Założeniem współdziałania jest m.in.: wykorzystanie bazy dydaktycznej obu uczelni, organizacja i prowadzenie zajęć specjalistycznych, kształcenia kadr dydaktycznych, podnoszenie kwalifikacji kadry w zakresie symulacji medycznej, dydaktyki i informatyki, udzielanie pomocy merytorycznej związanej z uruchomieniem nowych kierunków studiów.

Opr.aa

2023-01-10


Zobacz również: