Rada radziła – nowy rok rozpoczęto

W środę 11 stycznia br. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej. Obradom przewodniczył prezes ORL Leszek Buk.

Posumowano okres świąteczny i noworoczny; omawiano sprawy bieżące i plany na najbliższe miesiące.

Jednym z głównych tematów, o którym dyskutowano był plan znalezienia nowej siedziby dla Lubelskiej Izby Lekarskiej. Do izby wpłynęła propozycja jednego z developerów, która okazała się na tyle interesująca, że ORL upoważniła Prezydium LIL do prowadzenia dalszych rozmów na ten temat.

aa

2023-01-11


Zobacz również: