Nowy sprzęt – lepsza rehabilitacja

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, pozyskał dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia, nowoczesny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej, ogólnoustrojowej oraz neurologicznej. Sprzęt pozwala na przywracanie pacjentom możliwości samodzielnej egzystencji pomimo przebytych chorób i wypadków, poprawia ich stan zdrowia w tym zdrowia psychicznego.

Wartość dofinansowania to blisko 2 mln zł.

Pozyskany sprzęt to system Egzoszkielet – najnowocześniejsze przenośne urządzenie zakładane na zewnątrz ciała w celu wzmocnienia siły mięśni pacjenta sterowane przy pomocy tabletu. Zastępując funkcje osłabionych lub całkowicie niewładnych mięśni umożliwiając reedukację chodu. Zastosowanie Egzoszkieletu u osób z porażeniem kończyn dolnych umożliwia ich pionizację, poprawia podstawowe funkcje układu oddechowego, układu krążenia, zapobiega zakrzepicy żylnej oraz osteoporozie, które w sposób nieunikniony towarzyszą paraplegii. Ważnym aspektem użycia Egzoszkieletu jest pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne pacjenta.

Stół do pionizacji dynamicznej HOCOMA ERIGO PRO, zaawansowane urządzenie umożliwiające wczesną pionizacje pacjenta z jednoczesną stymulacją fizjologicznego ruchu kroczenia, dzięki któremu przeciwdziała negatywnym skutkom długotrwałego leżenia.

ERGO TAINER, specjalistyczne urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu. Stanowi ono efektywną pomoc przy reedukacji chodu jak również w poprawie równowagi pacjenta. Ergo Trainer można stosować w połączeniu z bieżnią, dzięki czemu poprawną zdolność chodzenia mogą ćwiczyć osoby ze znaczną dysfunkcją chodu.

– Z leczenia z wykorzystaniem egzoszkieletu poddawany jest młody mężczyzna w wieku 25 lat, który w wyniku wypadku (upadek z dachu który remontował wraz z ojcem) doznał urazu kręgosłupa skutkiem którego jest porażenie kończyn dolnych. Pacjent robi duże postępy, jest bardzo zaangażowany w leczenie oraz doskonale współpracuje z fizjoterapeutami – informuje rzecznik szpitala wojskowego Bogusław Piątek.

aa

2023-01-20


Zobacz również: