Miliony dla szpitala dziecięcego

W piątek 13 stycznia ponad 5,4 mln zł dodatkowego dofinansowania – z czego ponad 3 mln zł stanowią fundusze unijne, a ponad 2,2 mln zł to pieniądze z budżetu państwa – Zarząd Województwa Lubelskiego przekazał na projekt dotyczący przebudowy części szpitala dziecięcego przy ul. Chodźki w Lublinie, w tym gruntownej przebudowy oddziałów: hematologii, onkologii, anestezjologii i polikliniki, a także doposażenie części obszarów udzielania świadczeń.

Marszałek województwa wręczył dyrektorowi szpitala Ryszardowi Śmiechowi aneks do umowy. Pod aneksem podpisał się również rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez niezbędne – z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych – prace budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

– Szpital dziecięcy jest jedynym szpitalem w regionie, który posiada centrum urazowe z lądowiskiem, oddział intensywnej terapii, kardiologię czy stację dializ. Umiejscowienie w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym pięciu oddziałów przyspieszyło prace i umożliwi zakończenie zadania w terminie – mówił dyrektor szpitala dziecięcego Ryszard Śmiech.

aa

2023-01-14


Zobacz również: