Kostniakomięsak metopozaura

Nowotwory złośliwe, powszechnie uważane za schorzenia związane z rozwojem cywilizacji mają historię dłuższą niż cywilizacja. Są dowody, że zapadały na nie prehistoryczne zwierzęta.

Zespół pod kierunkiem paleontologa z Uniwersytetu Śląskiego opisał wyniki badań objętego nowotworem kręgu triasowego płaza odkrytego w Krasiejowie koło Opola. Naukowcy oceniają, że złośliwy nowotwór u zwierzęcia żyjącego około 210 mln lat temu, to jeden z najstarszych przykładów raka w zapisie kopalnym i najlepiej udokumentowane świadectwo występowania nowotworów u prehistorycznych zwierząt, poparte dowodami badań mikrostrukturalnych.

Poznanie historii ewolucyjnej nowotworów i jej zrozumienie może pośrednio przyczynić się do powstawania nowych metod terapeutycznych.

Rekonstrukcja metopozaurów w naturalnym środowisku. Osobnik po prawej ma wyraźną narośl w przednio piersiowej części kręgosłupa, która ogranicza ruchliwość i zdolność do polowania
Autor ilustracji Jakub Zalewski

– Niewątpliwie czynniki związane z rozwojem cywilizacji zwiększają zapadalność na nowotwory złośliwe we współczesności. Jednakże same nowotwory mają historię dużo starszą niż cywilizacja, a nawet cała ludzkość. Badania nowotworów zwierząt pozaludzkich, w tym u bardzo starych ewolucyjnie grup, takich jak jamochłony, pokazują, że proces powstawania nowotworów jest cechą ewolucyjnie pierwotną i występuje od początków życia zwierzęcego na Ziemi – tłumaczy dr Dawid Surmik z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, stojący na czele międzynarodowego zespołu.

Na jednym z kręgów metopozaura, należącego do zbiorów Instytutu Paleobiologii PAN, badacze zidentyfikowali narośl, która obrastała znaczną jego część. Wykorzystali promieniowanie rentgenowskie, aby poznać wewnętrzną strukturę owej skamieniałości. Naukowcy orzekli, że badanym nowotworem był kostniakomięsak (osteosarcoma).

Artykuł naukowy zespołu dr. Dawida Surmika „An insight into cancer palaeobiology: does the Mesozoic neoplasm support tissue organization field theory of tumorigenesis?” opublikowano w czasopiśmie BMC Ecology and Evolution.

(oprac. jkg)

Rekonstrukcja wzrostu i stadia inwazji nowotworu od oryginalnego, niezmienionego chorobowo kręgu po nowotwór wrastający przez kanały odżywcze do jego wnętrza
Autor ilustracji Jakub Zalewski

2023-01-04


Zobacz również: