Informacja dotycząca sprawozdawczości w 2023 r.

Komunikat Centrum e-Zdrowia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia,
a dostęp do Systemu znajduje się na stronie:
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.).
  • Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Forma przekazywania danych:

  • obowiązującą formą przekazywania danych jest forma elektroniczna realizowana przez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
  • wypełnienie sprawozdań wymaga zalogowania się w Systemie
  • konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w latach ubiegłych nie uległy zmianie i pozostają aktywne.
  • osoby, korzystające po raz pierwszy z systemu musza się zarejestrować zgodnie z wytycznymi, znajdującymi się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html

Gdzie uzyskać pomoc:

Wyniki badań statystycznych będących we właściwości Ministra właściwego ds. Zdrowia:

Do pobrania => Pismo CeZ do praktyk zawodowych

 

Druki statystyczne obowiązujące w roku 2023 z danymi za rok 2022.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego zobowiązane są do zbierania i przekazywania danych za rok 2022 w sprawozdaniach:

Symbol sprawozdania Termin wykonania
MZ-06 – Sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2022/2023 Do 29 września 2023 r.
MZ-11 – Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w ramach umowy z NFZ Do 31 marca 2023 r.
MZ-13 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Do 22 lutego 2023 r.
MZ-14 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno – wenerologicznej Do 1 marca 2023 r.
MZ-15 – Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Do 28 lutego 2023 r.
MZ-19 – Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Do 15 lutego 2023 r.
MZ-24 – Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Do 14 lutego 2023 r.
MZ-29 – Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego Do 24 lutego 2023 r.
MZ-29A – Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Do 24 lutego 2023 r.
MZ-30 – Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Do 15 lutego 2023 r.
MZ-88 – Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Do 10 kwietnia 2023 r.
MZ-89 – Sprawozdanie o specjalistach pracujących  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Do 10 kwietnia 2023 r.

Prosimy o terminowe wykonanie sprawozdań

Sprawozdania statystyczne, z danymi za rok poprzedni, są przekazywane w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Na stronie https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/ zostały umieszczone formularze obowiązujące w roku 2022 wraz z instrukcjami.

Jeżeli do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest wskazany podmiot o liczbie osób pracujących nie większej niż 5, wówczas dopuszczalne jest przekazywanie przez niego danych w postaci papierowej na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Sekretariat Wydziału Zdrowia:
Tel: 81 532 38 11
Faks: 81 532 86 73
E-mail: wzd@lublin.uw.gov.pl
Kontakt telefoniczny: 81 532 87 09, 81 532 38 34.

Źródło: LUW

2023-01-21


Zobacz również: