Grali w piłkę dla dzieci

W niedzielę 15 stycznia odbył się ogólnouczelniany, charytatywny turniej piłki nożnej „UM Lub Allstars” w ramach akcji „Świąteczny Miś”, organizowany przez IFMSA‑Poland oddział Lublin.

Cały dochód pieniężny zebrany podczas turnieju zostanie przeznaczony na zakup profesjonalnej aparatury medycznej dla Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii USD w Lublinie.

W imprezie wystąpili przedstawiciele: IFMSA‑Poland Oddział Lublin, Centrum Symulacji Medycznej, Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego, English Division; PTSF Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji; Studenckiego Towarzystwa Naukowego także Młodzi Medycy i Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK1.

Turniej odbył się w Hali Sportowo‑Widowiskowa UM‑Lublin, ul. Chodźki 15

Projekt „Świąteczny Miś” (dawniej „Miś pod Szpitalną Choinkę”), jest realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA‑Poland już od 2002 roku. Akcja skierowana jest do dzieci, które ze względu na swój stan zdrowia, w okresie świąt Bożego Narodzenia, muszą pozostać w szpitalnych łóżkach. – Każdego roku nasza organizacja przeprowadza szereg wydarzeń, których celem jest zbiórka funduszy na zakup profesjonalnej aparatury medycznej dla najbardziej potrzebującego oddziału Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. W tym roku wybraliśmy Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii. W ramach akcji zbieramy również misie i zabawki dla najmłodszych pacjentów szpitala – wyjaśnia Natalia Dziuba jedna z Koordynatorek Lokalnego Projektu „Świąteczny Miś”.

– Rok temu, dzięki organizacji licznych wydarzeń zebrano około 10 000 zł, które przeznaczyliśmy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka a trzy lata temu dzięki organizacji licznych wydarzeń udało nam się także zebrać około 10 000 zł, które przeznaczyliśmy na zakup nowoczesnego systemu monitorowania glikemii Guardian Connect dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie – informuje Natalia Dziuba.

aa

2023-01-16


Zobacz również: