Wynalazki nagrodzono

Dyplomy i medale przyznano pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2022 organizowanej przez Polską Akademię Nauk oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo‑Edukacyjnych w Lublinie.

Uniwersytet zaprezentował 5 wynalazków, wszystkie zostały nagrodzone medalami: dwoma złotymi, dwoma srebrnymi, jednym brązowym.

Wśród nagrodzonych – srebrnym medalem – za „Zestaw do peelingu skóry twarzy” jest prof. Dorota Krasowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) dr inż. Krzysztof Ciecieląg, dr hab. inż. Bernard Połednik, mgr inż. Maciej Nowicki, dr hab. inż. Jerzy Jóźwik (Politechnika Lubelska).

Oceniano m.in. poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, a także efekty ekonomiczne i społeczne.

– Celem organizacji wystawy jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego – badaczy z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych oraz medycznych – zaznacza rzecznik prasowy UM Wojciech Brakowiecki.

Uroczyste wręczenie Dyplomów i Medali odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Sali Senatu Collegium Novum przy Al. Racławickich 1 w Lublinie.

Opr. aa

Medale dla Naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
nagrodzonych podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2022

Złoty medal:
 • Wynalazek „Sposób wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych, zestaw do wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych oraz jego zastosowanie”
  Twórcy: prof. dr hab. n. chem. Emilia Fornal, dr n. chem. Anna Stachniuk, mgr Agata Sumara (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Magdalena Montowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Wynalazek „Innovative cosmetic formulation based on biological compounds from lichens and Echium”
  Twórcy: dr hab. Sławomir Dresler, prof. dr hab. Magdalena Wójciak, dr hab. n. farm. Maciej Strzemski, prof. dr hab. n. farm. Ireneusz Sowa, dr hab. med. Marcin Feldo (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr hab. Agnieszka Hanaka (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie).
Srebrny medal:
 • „Zestaw do peelingu skóry twarzy”
  Twórcy: prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) dr inż. Krzysztof Ciecieląg, dr hab. inż. Bernard Połednik, mgr inż. Maciej Nowicki, dr hab. inż. Jerzy Jóźwik (Politechnika Lubelska).
 • „Sposób depigmentacji modelu badawczego ryby zwłaszcza z gatunku Danio rerio z użyciem izoetaryny oraz zastosowanie izoetaryny do depigmentacji modelu badawczego ryby zwłaszcza z gatunku Danio rerio”
  Twórcy: dr hab. n. farm. Anita Płazińska, mgr. farm. Monika Maciąg, dr n. farm. Artur Wnorowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Brązowy medal:
 • „Zastosowanie perampanelu lub jego pochodnych w leczeniu chorób skóry oraz kompozycja farmaceutyczna”
  Twórcy: dr n. med. Katarzyna Walczak, dr n. med. Monika Turska, dr n. farm. Katarzyna Świąder, prof. dr hab. Tomasz Plech, prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski, prof. dr hab. n. med. Adam Borzęcki

2022-12-05


Zobacz również: