Rozświetlić Gliolanem i usunąć

Na Oddziale Neurochirurgii w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SPZOZ w Lublinie w piątek 16 grudnia przeprowadzono pierwszą w historii tej lecznicy, operację usunięcia guza mózgu z zastosowaniem preparatu o nazwie Gliolan. – Istotą tej metody jest fluorescencja guza podczas zabiegu...