Rozświetlić Gliolanem i usunąć

Na Oddziale Neurochirurgii w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SPZOZ w Lublinie w piątek 16 grudnia przeprowadzono pierwszą w historii tej lecznicy, operację usunięcia guza mózgu z zastosowaniem preparatu o nazwie Gliolan.

Istotą tej metody jest fluorescencja guza podczas zabiegu operacyjnego – wyjaśnia szef oddziału Michał Brzozowski – Guz wychwytuje metabolit kwasu 5‑aminolewulinowego i w świetle ultrafioletowym generowanym przez mikroskop guz zaczyna iluminować w polu operacyjnym na różowo. Dzięki temu można lepiej określić granicę nacieku nowotworowego, co w konsekwencji umożliwia radykalne usunięcie guz i poprawę wyników leczenia.

Na 2 godziny przed zabiegiem pacjentowi podaje się do wypicia roztwór preparatu (jest on w formie proszku który rozpuszczany jest w NaCl, pacjent do operacji musi pozostać w zaciemnieniu żeby uniknąć reakcji fotouczuleniowej.

Pierwszą operowaną w ten sposób osobą była 63‑letnia kobieta, u której zdiagnozowano wznowę guza pierwotnie operowanego w 2021 roku. Operację przeprowadził Krzysztof Gil. – Po potwierdzeniu histo‑patologicznym pacjentkę czeka prawdopodobnie radioterapia – mówią lekarze.

Potencjalnie każdy pacjent z glejopochodnym guzem mózgu może być operowany z użyciem tej metody. Preparat Gliolan jest w całości refundowany przez NFZ. Do zabiegu zakwalifikowani mogą być wszyscy pacjenci z guzami glejowymi OUN – podkreśla dr Brzozowski.

aa

2022-12-17


Zobacz również: