Postęp dla płuc

„Postępy w pulmonologii, onkologii i alergologii – update 2022” to tytuł konferencji naukowo‑szkoleniowej, która obyła się 6 grudnia w Lublinie. W czasie konferencji podsumowano najważniejsze wydarzenia i publikacje naukowe, które miały miejsce na świecie w kończącym się roku.

Konferencję zorganizowała Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 UM w Lublinie, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Oddział w Lublinie i Pracownia Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie.

Omawiano m.in. najnowsze doniesienia na temat chorób śródmiąższowych płuc, kwestie przyszłości terapii ukierunkowanych molekularnie i programów lekowych, postępy w pulmonologii i alergologii oraz diagnostyce raka płuca w ostatnich latach, a także tematy dotyczące immunoterapii u chorych na raka płuca i międzybłoniaka opłucnej.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się specjaliści Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4: prof. dr hab. Janusz Milanowski, dr hab. Robert Kieszko, prof. dr hab. Paweł Krawczyk, dr Marek Michnar, dr Izabela Chmielewska dr hab. Barbara Mackiewicz, dr Tomasz Jankowski, a także dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Opr.aa

2022-12-08


Zobacz również: