ORL – 14 grudnia 2022 r.

W świątecznym nastroju obradowano na ostatnim posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, która odbyła się 14 grudnia 2022 r. Obradom przewodniczył prezes Leszek Buk.

Po omówieniu spraw w poszczególnych delegaturach i po wysłuchaniu sprawozdań z działalności komisji problemowych, podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do wyboru firmy i zawarcia umowy na przygotowanie do druku i druk biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” w roku 2023.

Rada podjęła też uchwałę w sprawie sfinansowania kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2023 a także uchwałę dotyczące składek członkowskich – (zarchiwizowanie sald składkowych za okres powyżej 5 lat zaległości). Poruszono po raz kolejny sprawę budowy nowej siedziby Izby.

Na zakończenie na sali pojawił się Mikołaj – były prezenty i życzenia. Kolejne obrady już w nowym roku, 11 stycznia 2023 roku.

Opr. aa

2022-12-15


Zobacz również: