IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach

Lubelska Izba Lekarska wraz z Organizatorami IX Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach serdecznie zapraszają lekarzy i lekarzy dentystów wraz z rodzinami do uczestnictwa w cyklicznej imprezie sportowo‑integracyjnej, która tradycyjnie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w Domu Dziennikarza, ul. Małachowskiego 17. Patronat nad mistrzostwami objęli: Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Izba Lekarska, Lubelska Izba Lekarska, Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny.

Termin:  6-8.01.2023 r.

Aby wziąć udział w Mistrzostwach prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej wraz z dowodem dokonania opłaty, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, drogą elektroniczną (e‑mail: kazimierz.mistrzostwa2023@gmail.com, w dniu mistrzostw należy okazać oryginał dokumentów) lub na adres biura komitetu organizującego: 21‑400 Łuków, ul. Wyszyńskiego 12/10. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność przesłanego kompletu dokumentów.

Szczegóły w komunikacie organizacyjnym.

Rozgrywki podczas VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach 25-27.11.2022

Do pobrania:
Komunikat organizacyjny
Informacja o przetwarzaniu RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku
Karta Zgłoszenia
Harmonogram

2022-12-20


Zobacz również: