Instytut Łączności z okulistami i telemedycyną

Uniwersytet Medyczny w Lublinie pod koniec mijającego roku nawiązał współpracę z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie w dziedzinie cyfryzacji medycyny zarówno na Lubelszczyźnie jak i na terenie całego kraju.

Dzięki tej współpracy uniwersytet uzyskał dofinansowanie w kwocie 5,5 mln zł na pionierski program realizowany wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Zdrowia.

W ramach przedsięwzięcia – w pierwszym etapie – zaplanowano przeprowadzenie badań 5 tysięcy mieszkańców małych miejscowości, którzy chorują na cukrzycę 1 lub 2 typu lub mają zdiagnozowany stan przedcukrzycowy.

Wszystko w ramach pilotażowego programu badawczego: Telediagnostyka w diabetologii i okulistyce – zastosowanie telemedycyny w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest opracowanie modelu telemedycznego w okulistyce w zakresie wykrywalności retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) wśród dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego. W ramach programu zostanie nawiązana współpraca z ponad 50 poradniami POZ do których zgłaszają się pacjenci cukrzycowi z problemami wzroku. I co istotne badania będą przeprowadzane w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta, w specjalnym busie wyposażonym w nowoczesna aparaturę badającą bezkontaktowo dno oka pacjenta. Chorzy zostaną umówieni na konkretny termin i miejsce badania we współpracy z lekarzami rodzinnymi.

– Badania przeprowadzi odpowiednio do tego przeszkolony personel, a ich wyniki będą oceniane przez specjalistę w zakresie okulistyki. Każdy pacjent zostanie poinformowany o wynikach badania i w przypadku stwierdzenia zaburzenia wzroku skierowany na pogłębione badania okulistyczne w Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK 1 w Lublinie – informuje uczelnia.

Projekt jest kolejnym etapem badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Klinikę Okulistyki Ogólnej, po pilotażowym programie badań krótkowzroczności u dzieci z klas I – III województwa lubelskiego wykorzystującym telediagnostykę oraz sztuczną inteligencję. Nad całością badań czuwa zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Roberta Rejdaka – kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK 1 w Lublinie i prorektora UM w Lublinie. Konsultantem programu jest prof. Marco Zarbin z Rutgers – New Jersey Medical School – uznany praktyk w dziedzinie telemedycyny i współtwórca systemów telemedycznych w USA.

Niebawem będą wdrażane kolejne przedsięwzięcia wspólnie prowadzone z Instytutem Łączności, m.in. w zakresie telediagnostyki w kardiologii pod kierunkiem prof. Andrzeja Głowniaka.

Współpraca z Instytutem Łączności rozszerza działania Rady Cyfryzacji UM w Lublinie.

Opr.aa

2022-12-29


Zobacz również: