Budujmy pokój – życzenia nie tylko na święta

Jak co roku, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.

W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 19 grudnia, uczestniczył Leszek Buk, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, a także m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele administracji samorządowej, administracji zespolonej i niezespolonej, służb mundurowych, inspekcji, straży.

Zebranych przywitał i złożył świąteczne życzenia wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Niech Ukraina, która walczy za naszą niepodległość, której synowie giną także za naszą wolność, doczeka się sprawiedliwego pokoju, niech te wolność i niepodległość w całości obroni. Niech zgasną wszystkie konflikty, jakie się rodzą między nami, niech w każdej rodzinie zapłonie betlejemskie światło. Starajmy się o prostotę pasterzy i mądrość mędrców, byśmy odnaleźli Chrystusa i napełnili się jego pokojem. Byśmy budowali pokój z ludźmi, w gronie naszej ojczyzny i na całym świecie. Jeżeli ten pokój narodzi się w wielu ludzkich sercach, ufamy, że Chrystus pozwoli uniknąć nam zagłady, która może nam grozić. Prosimy Cię o pokój i boże światło i umocnienie naszej osłabłej nadziei – podkreślał w swym wystąpieniu abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Podczas spotkania wojewodzie lubelskiemu harcerze Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.

Było też wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń świąteczno‑noworocznych. W kolędowaniu, uczestników spotkania poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

aa

2022-12-19


Zobacz również: