30-lat święto Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – Lubelski Oddział Wojewódzki obchodzi 30‑lecia działalności. Z tej okazji w sobotę 10 grudnia br. odbyła się konferencja naukowa „Po pierwsze zdrowie”.

W auli Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie zebrali się członkowie organizacji i liczni goście – lekarze różnych specjalności, którzy przygotowali wykłady dzieląc się z zebranymi najnowszą wiedzą ze swych dziedzin.

Konferencję rozpoczął prof. Lech Panasiuk prezes lubelskiego oddziału Kolegium i dyrektor IMW w Lublinie, podkreślając rolę organizacji i jej zasługi dla środowiska lekarzy rodzinnych.

Wykład inauguracyjny pt. „Zawód i powołanie. O społecznym wymiarze pracy lekarza ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński z Katedry Prawa Rzymskiego Instytut Nauk Prawnych Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W jubileuszowym spotkaniu wzięła też udział prezesa Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Agnieszka Jankowska‑Zduńczyk.

W części wykładowej m.in. o „Aktualnościach Covid‑19 – profilaktyce i nowych możliwościach leczenia” mówiła dr n. med. Barbara Hasiec; prof. Ewa Rudnicka‑Drożak kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie mówiła o roli lekarza rodzinnego w opiece nad pacjentem geriatrycznym; o biologicznych aspektach leczenia astmy mówiła dr Irena Węgrzyn‑Szkutnik a otyłości u dzieci – prof. Witold Lukas z Zakładu Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zrzesza ok. 4,5 tysiąca lekarzy rodzinnych – oddział lubelski ok. 600 medyków.

KLRwP, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca lekarzy rodzinnych, w 1996, po blisko rocznym procesie oceny działalności zostało przyjęte do Światowej Organizacji Kolegiów i Stowarzyszeń Lekarzy Rodzinnych,

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.

Opr.aa

2022-12-11


Zobacz również: