Rodzinni i młodzi się szkolą

W sobotę 19 listopada w Lublinie w wyniku współpracy grupy młodych lekarzy rodzinnych województwa Lubelskiego z Polpharmą odbyły się warsztaty EKGprof. dr hab. Dariuszem Kozłowskim z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W warsztatach wzięło udział 40 uczestników. Ponad 90% osób to rezydenci lub młodzi specjaliści z medycyny rodzinnej, wszyscy są członkami grupy na Facebooku pt. Młodzi Lekarze Rodzinni z Pasją – Województwo Lubelskie. Członkowie zarówno KLRwP, PTMR jak i innych towarzystw. – Mamy nadzieję, że prof. Kozłowski jeszcze nie raz do nas zawita. Profesor od wielu lat jest egzaminatorem egzaminów specjalizacyjnych kardiologów, jak również autorem licznych publikacji. Od wielu lat prowadzi autorskie, wysoko cenione przez uczestników, programy edukacyjne adresowane do lekarzy rodzinnych i specjalistów, głównie z zakresu elektrokardiografii. Jesteśmy otwarci na kolejne tego typu wydarzenia – podkreśla Aleksander Ryczkowski, lekarz rezydent medycyny rodzinnej, Medycyna 2001 Przychodnia Lekarska oraz administrator grupy młodych lekarzy rodzinnych Lubelskie, zapraszając wszystkie chętne osoby z województwa Lubelskiego do dołączania do grupy.

Kolejna konferencja w Lublinie odbędzie się w sobotę 10 grudnia pt. „Po pierwsze zdrowie” i organizuje ją Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – Lubelski Oddział Wojewódzki; Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Spotkanie odbędzie się w auli Instytutu Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2, Lublin; od godz. 10.

Opr.aa

2022-11-20


Zobacz również: