I w Aninie i w Lublinie – ablacja migotania przedsionków metodą elektroporacji

Pierwsze w Polsce zabiegi ablacji migotania przedsionków nowoczesną metodą elektroporacji czyli ablacji za pomocą techniki PFA (pulsed field ablation) wykonano niemal jednocześnie w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie‑Aninie i w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

W lubelskim ośrodku zabiegi trwały dwa dni (24‑25 listopada). Wykonano je u ośmiu pacjentów.

Migotanie przedsionków stanowi jedno z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca. W samej Polsce problem ten może dotyczyć ok. 1,25 mln osób powyżej 65. roku życia. Najbardziej skuteczną metodą terapii jest ablacja – zabieg polegający na wybiórczym wyłączeniu aktywności obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nieprawidłowe wytwarzanie lub przewodzenie impulsów. Istnieją różne rodzaje ablacji, a ich główny podział to ablacje przezskórne oraz chirurgiczne. Pierwsze z nich nie wymagają chirurgicznego nacięcia klatki piersiowej. Są małoinwazyjne, co oznacza mniejszą możliwość wystąpienia powikłań i większe bezpieczeństwo dla pacjenta.

Innowacyjność metody polega na wykorzystaniu zjawiska elektroporacji w celu uzyskania trwałego, wybiórczego wyłączenia obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nawroty arytmii. Jest to pierwsza na świecie technika likwidacji arytmii w sercu metodą nietermalną poprzez naturalny mechanizm apoptozy, wyzwalany przez krótkie impulsy pola elektrycznego. Technika jest niezwykle dokładna – podczas zabiegu unieszkodliwiane są wyselekcjonowane fragmenty mięśnia sercowego, bez narażania okolicznych struktur – nerwów lub naczyń, co dla pacjenta oznacza większe bezpieczeństwo i mniej powikłań.

Zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie, kierowany przez dr hab. n. med. Andrzeja Głowniaka, znajduje się w gronie specjalistów wykonujących te nowoczesne zabiegi po raz pierwszy w Polsce. – Zgodnie z wynikami europejskich badań, ablacja metodą elektroporacji jest wyjątkowo skuteczna. U 96 proc. pacjentów, u których wykonano zabieg, uzyskano trwałą izolację żył płucnych. Badanie powtórzone po roku od zabiegu wykazało brak migotania przedsionków u 85 proc. osób. W takim wypadku możemy mówić o zadowalającej „skuteczność odległej” metody – wyjaśniał dr hab. n. med. Andrzej Głowniak.

aa
Fot. Agnieszka Wrońska, Iwona Burdzanowska

2022-11-24


Zobacz również: