Fotografia z dyplomem

Dariusz Hankiewicz przewodniczący Komisji Kultury LIL zajął II miejsce w ogólnopolskim II Konkursie Fotograficznym dla lekarzy i lekarzy dentystów, który zorganizowała Komisja ds. Kultury ORL w Warszawie.

W tym roku wybrano dwie kategorie konkursowe: „Moje miasto” i temat dowolny. Każdy uczestnik mógł dostarczyć cztery zdjęcia w każdej kategorii tematycznej.

Fotografia Dariusza Hankiewicz – temat dowolny – to Khan Shatyr, pięknie skadrowana kopuła centrum rozrywkowo‑handlowego w Astanie, stolicy Kazachstanu. Budowla określana jest jako „największy namiot świata”.

aa

2022-11-12


Zobacz również: