Dodatkowe pieniądze dla szpitala w Kraśniku

Prawie 4 mln zł z Funduszy Europejskich trafi do szpitala SPZOZ w Kraśniku na budowę nowego pawilonu. W czwartek 3 listopada podpisano aneks do umowy dotyczącej projektu sfinansowania nowej inwestycji – całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie teraz blisko 35 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to blisko 30 mln zł.

Inwestycja obejmuje dobudowę 3‑kondygnacyjnego pawilonu połączonego z budynkiem głównym szpitala, a także zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do realizacji świadczeń medycznych. Działania te przyczynią się do zwiększenia efektywności leczenia pacjentów, wzrostu jakości publicznych usług zdrowotnych, wyrównania dysproporcji terytorialnych w zakresie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia, poprawy jakości życia mieszkańców objętych opieką szpitala w zakresie neonatologii, położnictwa i ginekologii. W ramach tego projektu powstaną m.in. pomieszczenia diagnostyki obrazowej – pracownia tomografii komputerowej; izba przyjęć ogólna, izba przyjęć dziecięca oraz izba przyjęć dla oddziału ginekologii i położnictwa i 10‑łóżkowy oddział ginekologiczny. Na I piętrze nowego pawilonu zlokalizowany zostanie oddział położniczo‑noworodkowy. Planowane pomieszczenia zostaną zaprojektowane w sposób umożliwia­jący hospitalizację pacjentek z chorobami zakaźnymi dające możliwość przyjmowania porodów od takich pacjentek.

DCIM102MEDIADJI_0064.JPG

– Zostanie dobudowany blok, który będzie scentralizowany razem z głównym budynkiem szpitala, co pozwoli efektywnie wykorzystywać personel, jak i blok operacyjny. Harmonogram zakłada zakończenie prac budowlanych do końca lutego 2023 roku – mówił Michał Jedliński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014‑2020.

Opr. aa

2022-11-03


Zobacz również: