Centrum Zdrowia Psychicznego – jak powinno działać

Kolejne spotkanie w ekspertami – tym razem tematem była „Psychiatria środowiskowa a lekarz rodzinny” – odbyło się w Lubelskiej Izbie Lekarskiej w ramach działalności Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej.

O roli dobrze zorganizowanej opieki dla pacjentów z problemami psychicznymi w ramach tworzonych Centrów Zdrowia Psychicznego, mówił psychiatra dr Artur Kochański z Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii w Lublinie a także dr Marek Sobczak z lubelskiego oddziału NFZ.

Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym w środę 16 listopada 2022 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4 w Lublinie.

Celem spotkań, które odbywają się cyklicznie jest wymiana doświadczeń, dyskusja na temat usprawnienia organizacji opieki nad pacjentami oraz poprawa współpracy między lekarzami.

aa

2022-11-17


Zobacz również: