Wydział Medyczny KUL. Inauguracja

Uruchamianie nowych struktur lekarskich na uczelniach spowoduje zmniejszenie deficytów w obszarze służby zdrowia. Na wsparcie Wydziału Medycznego KUL przeznaczymy 40 mln zł – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji roku akademickiego w środę 5 października.

Zarządzeniem rektora KUL, z dniem 1 października został powołany Wydział Medyczny, w skład którego weszły: Instytut Nauk o Zdrowiu i Instytut Nauk Biologicznych. W środę odbyła się jego uroczysta inauguracja.

Na nowym wydziale prowadzone jest już kształcenie na położnictwie, pielęgniarstwie, biotechnologii i dietetyce, a od października 2023 r. rozpocznie się również na kierunku lekarskim. Wsparcie dla nowego Wydziału zadeklarował minister zdrowia Adam Niedzielski, który zaznaczył, że wzrost liczby studentów medycyny przełoży się w przyszłości na lepszą dostępność pacjentów do lekarza.

Rektor KUL zwrócił uwagę, że powstanie Wydziału Medycznego jest realizacją planów założyciela KUL ks. prof. Idziego Radziszewskiego, który chciał, aby uniwersytet prowadził badania naukowe i kształcenie w jak najszerszym zakresie.

– Obecność medycyny na uniwersytecie katolickim jest naturalna, bo wynika wprost z Ewangelii. Jezus nie tylko sam uzdrawiał, ale także uczył, aby troszczyć się o każdego potrzebującego, w tym także chorego – mówił ks. prof. Kalinowski. Przywołał wyniki międzynarodowych badań naukowych, które potwierdzają znaczenie sfery duchowej dla szybszego przebiegu procesu terapeutycznego.

Wydział będzie funkcjonował w Kampusie Konstantynów, gdzie znajduje się niezbędna infrastruktura badawczo‑dydaktyczna. Kadrę dydaktyczną będą stanowić nie tylko wykładowcy KUL, ale także lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz szpitali z Lublina i Puław.

Pełnomocnikiem rektora KUL ds. Wydziału Medycznego jest prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski. Pełniący obowiązki dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu to dr Kinga Kulczycka, a z‑ca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu jest dr Katarzyna Czarnek. Dyrektorem Instytutu Nauk Biologicznych jest dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL.

(oprac. jkg)
Fot. Materiały prasowe

2022-10-06


Zobacz również: