Szpital wojskowy się rozbuduje

Nowy dach, dodatkowe piętro, gdzie będzie mieścić się oddział kardiologii z rehabilitacją kardiologiczną i oddział neurochirurgii – to tylko zarys inwestycji, które będą realizowane w Szpitalu Wojskowym w Lublinie. W czwartek 6 października została podpisana umowa na mocy której już wkrótce rozpoczną się prace remontowo‑instalacyjne.

– To bardzo ważne dla przyszłości szpitala wydarzenie, które determinuje dalsze funkcjonowanie i rozwój placówki – zaznaczył płk Aleksander Michalski komendant szpitala w czasie podpisywania umowy z prezesem warszawskiej firmy Warbud SA, która będzie wykonawcą tej inwestycji. Wartość umowy to blisko 96 mln zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na dwa etapy z uwagi na konieczności utrzymania ciągłości świadczenia usług medycznych przez placówkę. Etap to utworzenie Oddziału Kardiologicznego wraz z pomieszczeniami rehabilitacji kardiologicznej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidziany termin zakończenia realizacji etapu to marzec 2024 roku. – Chcemy, żeby powstał tu specjalistyczny ośrodek chorób serca z salą hybrydową, w której będą wykonywane zabiegi kardiochirurgiczne, także małoinwazyjne – mówił dr hab. Grzegorz Sobieszek, kierownik oddziału kardiologii i pracowni hemodynamiki Szpitala Wojskowego w Lublinie.

Etap II to utworzenie Oddziału Neurochirurgii wraz z pomieszczeniami rehabilitacji neurochirurgicznej. Przewidziany termin zakończenia realizacji etapu II to luty 2025, a do grudnia 2025 planowana jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. W planowanej nadbudowie w części centralnej budynku głównego szpitala zlokalizowana została aula.

Opr. aa

2022-10-07


Zobacz również: