Razem: uniwersytet i szpital w Rykach

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Szpitalem Powiatowym w Rykach Sp. z o.o. odbyło się w środę 26 października br. w Sali senatu Collegium Novum w Lublinie.

Celem umowy jest współdziałanie obydwu instytucji, w kierunku zharmonizowania rozwoju świadczeń medycznych związanych z regionalną polityką zdrowotną, zabezpieczaniem potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz eliminowaniem „białych plam” w opiece zdrowotnej. Istotnym elementem porozumienia jest współpraca w zakresie opieki paliatywnej.

Szpital w Rykach posiada obok oddziału chorób wewnętrznych także oddział medycyny paliatywnej, który w swych działaniach ukierunkowany jest na poprawę jakości życia chorych stojących w obliczu nieuleczalnych chorób. Obejmuje wszechstronną opieką pacjentów borykających się z trudnymi do zniesienia objawami towarzyszącymi schyłkowej fazie chorób. Niesie uwolnienie od bólu, afirmuje życie a śmierć szanuje jako naturalną kolej życia jednocześnie dbając o zachowanie człowieka w jak najlepszym zdrowiu fizycznym i psychicznym do końca jego dni. Kierownikiem oddziału jest lek. med. Piotr Chęć.

aa

2022-10-26


Zobacz również: