Po pomoc nie tylko do szpitala

W ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia, w Radecznicy ruszyło Centrum Zdrowia Psychicznego, które działa przy tutejszym szpitalu psychiatrycznym. Centrum to odejście od tradycyjnego izolacyjnego leczenia w warunkach szpitalnych na rzecz opieki środowiskowej zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia Psychicznego.

W poniedziałek 17 października br., podpisano umowę między lubelskim oddziałem NFZ a szpitalem w Radecznicy. Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) ma zapewnić wszechstronną i bezpłatną opiekę pełnoletnim osobom znajdującym się w kryzysach psychicznych. Z pomocy placówki będą mogli korzystać cierpiący na zaburzenia psychiczne, a także członkowie ich rodzin, bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Działania Centrum skierowane są także do osób, które zostały wypisane ze szpitala i potrzebują wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia.

Za dwa tygodnie 2 listopada br. w ramach CZP zostanie otwarty nowy Punkt Zgłoszeniowo‑Koordynacyjny w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 50 (budynek LUXMED).

Centrum Zdrowia Psychicznego tworzy kilka jednostek: Punkt Zgłoszeniowo‑Koordynacyjny, gdzie przeszkolony pracownik udzieli pacjentom informacji, co do możliwych form pomocy lub skieruje na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną; Poradnia Zdrowia Psychicznego, która oferuje pacjentom możliwość skorzystania z porad psychologicznych, sesji wsparcia psychospołecznego, psychoterapii indywidualnej, konsultacji psychiatrycznej; Zespół Opieki Środowiskowej dla pacjentów przewlekle chorych psychicznie z nasilonymi problemami w funkcjonowaniu życiowym, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego i zostają objęci leczeniem w ramach wizyt domowych. W skład zespołu będą wchodzić tacy specjaliści jak: pielęgniarka, pracownik socjalny, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy; Izba Przyjęć; Oddział Dzienny Psychiatryczny, oferujący terapię zajęciową dzienną, której celem jest osiągnięcie przez pacjentów jak najpełniejszej samodzielności życiowej, przywrócenie możliwości pełnienia dostępnych w danej społeczności ról społecznych oraz pełną integrację społeczną i dwa Oddziały Psychiatryczne Całodobowe (męski oraz żeński) dla pacjentów wymagających hospitalizacji.

Osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą zgłaszać się do Punktu Zgłoszeniowo‑Konsultacyjnego, gdzie przeszkolony pracownik udzieli im informacji, co do możliwych form pomocy lub skieruje na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną.

Oferowany zakres działań Centrum skierowany jest szczególnie do mieszkańców takich gmin jak: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Nielisz, Radecznica, Sułów, Zamość (gmina wiejska), Biłgoraj, Frampol, Goraj, Józefów, Tarnogród, Aleksandrów, Biszcza, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tereszpol, Turobin.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Radecznicy
ul. Klasztorna 4, tel. 84 681 88 58; 661 299 844

2022-10-17


Zobacz również: