Nowe karetki ratunkowe

Cztery nowe karetki trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie. Uroczyste przekazanie karetek odbyło się 18 października przed siedzibą pogotowia przy ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie. Całkowity koszt zakupu ambulansów wyniósł blisko 2,3 mln zł.

Nowe ambulanse zastąpią wyeksploatowane już pojazdy. Trzy ambulanse posłużą jako podstawowe zespoły ratownictwa medycznego i będą stacjonowały w Podstacji Śródmieście. Czwarty z zakupionych ambulansów będzie używany jako specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i będzie stacjonował w Filii Świdnik.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie zakupiło ambulanse z własnych środków finansowych.

aa

2022-10-18


Zobacz również: