Niech studenci ćwiczą

Uroczyste podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Fundacją Nutricia odbyło się w czwartek 13 października 2022 r. o godz. 12 w Sali Senatu (I piętro) Collegium Novum przy Al. Racławickich 1 w Lublinie.

Efektem współpracy jest użyczenie przez Fundację sprzętu edukacyjnego i dydaktycznego, na którym będą ćwiczyć studenci uniwersytetu. Użyczany sprzęt stanowią m.in.: dwa fantomy pediatryczne do nauki żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo‑żołądkowej i obsługi gastrostomii); dwa fantomy do nauki żywienia enteralnego imitujące osobę dorosłą (z możliwością założenia sondy nosowo‑żołądkowej i obsługi gastrostomii); dwa fantomy do zgłębnikowania żołądka; dwie plansze z warstwową anatomią człowieka i jeden wieloczęstotliwościowy, segmentowy analizator składu ciała i waga do użytku profesjonalnego.

Wartość użyczonego sprzętu przekracza 71 tys. zł.

Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w dziedzinie nauki i edukacji, szczególnie w zakresie związanym z ochroną i promocją zdrowia oraz żywieniem. Cel ten jest zbieżny z działalnością Uniwersytetu, którą jest m.in. kształcenie studentów z zakresu kierunków medycznych.

aa

2022-10-14


Zobacz również: