Lekarze odznaczeni i wyróżnieni

Odznaczenia państwowe i resortowe trafiły do pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Byliście wsparciem w obliczu kryzysu, który sprawia, że musimy niejednokrotnie podejmować niestandardowe działania – usłyszeli uhonorowani.

Ponad pół setki pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostało wyróżnionych podczas wtorkowej uroczystości, zorganizowanej w dniu św. Łukasza, patrona lekarzy i wszystkich osób związanych z ochroną zdrowia.

Postanowieniami Prezydenta RP, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i za wzorowe, wyjątkowo sumienne, wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadane zostały Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. Z kolei decyzjami Ministra Edukacji i Nauki i Ministra Zdrowia, w dowód uznania działalności na rzecz oświaty i wychowania oraz za szczególne zasługi dla profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej i Odznakę Honorową Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

Wyróżnienia przyznał również wojewoda Lech Sprawka, który podziękował: dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie dr Radosławowi Starownikowi; pełnomocnikowi ds. badań klinicznych z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie dr Markowi Majewskiemu; kierownikowi II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie prof. dr hab. Mirosławowi Czuczwarowi i kierownikowi Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej UM w Lublinie prof. dr hab. Kamilowi Torresowi.

– Jestem niezmiernie wdzięczny dyrektorowi Radosławowi Starownikowi i dyrektorowi Markowi Majewskiemu, który wspólnie z dyrektor Beatą Gawelską dowodził pracami przygotowania i funkcjonowania szpitala tymczasowego. Było to wielkie osiągnięcie. Dziękuję też profesorom Mirosławowi Czuczwarowi i Kamilowi Torresowi. Wkład uniwersytetu i szpitali m.in. w akcję szczepień był przeogromny – podkreślał wojewoda lubelski podczas wtorkowego spotkania.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-10-19


Zobacz również: