Jodku potasu nie zabraknie

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w poniedziałek 3 października odbyła się konferencja prasowa wojewody lubelskiego Lecha Sprawki dotycząca przygotowań do ewentualnej dystrybucji jodku potasu na terenie województwa lubelskiego, w przypadku zagrożenia radiacyjnego.

Dysponujemy odpowiednią ilością preparatu. W ubiegłym tygodniu jeszcze w ramach tworzenia rezerwy wystąpiłem o dodatkową ilość. Mieszkańców województwa lubelskiego aktualnie jest około 2 mln 100 tys., a liczba preparatu znacznie przekracza tę liczbę. Nie ma rejonizacji. W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które się zgłoszą do punktu, a także osobom mieszkającym na stałe w innych województwach, obywatelom państw trzecich, uchodźcom z Ukrainy. To tzw. zasada dystrybucji ślepej – nie ma tu ograniczeń, które by eliminowały z procesu pobierania preparatu – mówił wojewoda lubelski

Jeszcze w tym tygodniu ostatecznie zostaną zweryfikowane miejsca lokalizacji punktów dystrybucji preparatu i będą udostępnione opinii publicznej. Lubelski Urząd Wojewódzki i jednostki samorządu terytorialnego opublikują je na swoich nośnikach informacyjnych, żeby łatwo można było zidentyfikować miejsce, w razie zaistnienia zagrożenia radiacyjnego. W skali naszego województwa będzie ich na pewno kilka tysięcy.

– Apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy są poza rekomendacją do przyjęcia preparatu, czyli m.in. do osób po 60 r.ż., żeby – jeżeli chcieliby przyjąć preparat – koniecznie skonsultowali się ze swoim lekarzem rodzinnym, bądź farmaceutą – można się skonsultować już teraz – podkreślał wojewoda.

aa

2022-10-04


Zobacz również: