Zbada promieniowanie przy szpitalu

Na terenie szpitala w Opolu Lubelskim będą sondy pomiarowe, które ustawi Państwowa Agencja Atomistyki. To jedno z urządzeń wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Ich system przekazuje informacje pokazywane na mapie radiacyjnej Polski. Urządzenia tego typu wykrywają wszystkie...