Zbada promieniowanie przy szpitalu

Na terenie szpitala w Opolu Lubelskim będą sondy pomiarowe, które ustawi Państwowa Agencja Atomistyki. To jedno z urządzeń wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Ich system przekazuje informacje pokazywane na mapie radiacyjnej Polski.

Urządzenia tego typu wykrywają wszystkie zanieczyszczenia, skażenia promieniotwórczością, które do nas przychodzą razem z powietrzem. Dane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń spływają do Państwowej Agencji Atomistyki. Nadzór prowadzony jest całą dobę, co dziesięć minut dyżurni mają możliwość weryfikacji danych.

Decyzję o lokalizacji na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia podjęły władze powiatowe, którym podlega placówka.

– Obecnie system monitoringu radiacyjnego tworzy ponad 70 przyrządów pomiarowych, w tym 40 stacji PMS. Dane spływają do Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA. Agencja monitoruje sytuację radiacyjną w kraju stale – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – informuje Agnieszka Mąkosa, rzecznik Państwowej Agencji Atomistyki.

– Rozwój monitoringu radiacyjnego wynika przede wszystkim z programu polskiej energetyki jądrowej czyli planów budowy elektrowni jądrowej. Nie jest reakcją na wojnę w Ukrainie – zapewniają w agencji.

Projekt jest realizowany od 2016 roku. Do 2033 r. w kraju ma funkcjonować ok. 150 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. W naszym województwie pracuje już ich sześć. Ta w Opolu Lubelskim jest jedną z dziewięciu planowanych.

(jkg)
Fot. Materiały prasowe PAA

2022-09-26


Zobacz również: