Z Adama Mickiewicza balladami spotkanie

Lekarze seniorzy z Lubelskiej Izby Lekarskiej na tradycyjnym czwartkowym spotkaniu, które odbywają się raz w miesiącu – tym razem 29 września br. – przy ul. Chmielnej 4, rozmawiali o twórczości Adama Mickiewicza. Powód był oczywisty – rok 2022 uchwalono w Sejmie Rokiem Romantyzmu Polskiego, co jest związane z dwusetną rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza (1822 rok). W uchwale czytamy, że jest to „duchowy depozyt, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

O Poecie, romantyzmie i poezji Wieszcza, mówiła polonistka Katarzyna Jóźwik.

aa

2022-09-29


Zobacz również: