W Lublinie obradują neurolodzy

W środę 14 września w Lublinie rozpoczęła się VII Konferencja naukowo‑szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Spotkanie potrwa do 17 września 2022 roku. Zebranych powitał prof. Konrad Rejdak, kierownik naukowy konferencji i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Swoje wystąpienia mieli też prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. Alina Kułakowska, prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Rozpoczęciu obrad towarzyszyła ceremonia wręczenia odznaczeń i dyplomów.

Odbył się też panel dyskusyjny „Stan opieki zdrowotnej w województwie lubelskim na tle kraju i Europy”.

Główną tematyką kongresu są najważniejsze problemy z dziedziny neurologii, nowe metody diagnostyki i terapii chorób neurologicznych i ich dostępność dla polskich pacjentów, skuteczne procedury rehabilitacji neurologicznej, oraz reforma i kierunki rozwoju neurologii w Polsce.

Opr.aa

2022-09-14


Zobacz również: