Szpitalne, kamienne tajemnice

Domniemane przekazy lekarzy o pochodzeniu kamiennych elementów z terenu szpitala wojskowego w Lublinie się nie potwierdziły. Nie znaleziono napisu, który by świadczył, że tworzyły przez II wojną światową pomnik na placu Litewskim. Ale nadal zagadka bloków z piaskowca nie jest rozwiązana. Od...