Rada dla stomatologów

Prof. Mansur Rahnama‑Hezavah, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, został członkiem Rady ds. rozwoju stomatologii.

Rada, która została powołana zarządzeniem ministra zdrowia 31 sierpnia 2022 r. jako organ pomocniczo – doradczy, będzie zajmować się m.in. kształceniem lekarzy dentystów, zasadami wykonywania zawodu stomatologa i wyceną świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W jej skład wchodzą m.in. konsultanci krajowi w obszarze stomatologii a także przedstawiciele resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia czy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na 16 września 2022 r.

Opr.aa

2022-09-01


Zobacz również: