Pełnomocnik z Lublina

Prof. dr hab. Kamil Torres został powołany na funkcję Pełnomocnika ds. akredytacji kierunków medycznych przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zgodnie z decyzją przewodniczącego PKA prof. dr hab. Stanisława Wrzoska. Prorektor Torres będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu zmierzającego...