Pełnomocnik z Lublina

Prof. dr hab. Kamil Torres został powołany na funkcję Pełnomocnika ds. akredytacji kierunków medycznych przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zgodnie z decyzją przewodniczącego PKA prof. dr hab. Stanisława Wrzoska.

Prorektor Torres będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu zmierzającego do potwierdzenia zgodności standardów stosowanych w odniesieniu do polskich uczelni medycznych ze standardami akredytacji i zapewniania jakości stosowanymi przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation oraz World Federation for Medical Education, w tym m.in. opracowanie i dostarczenie dokumentacji niezbędnej w powyższym procesie oraz udział w spotkaniach związanych z jego realizacją.

Opr.aa

2022-09-01


Zobacz również: