Instytut Łączności, okuliści i telemedycyna

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy przedstawił założenia współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Efektem współpracy będą innowacyjne rozwiązania z zakresu mobilnej diagnostyki wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Pierwszym wspólnym projektem, już tej jesieni, będzie pilotażowy program badawczy dotyczącego telediagnostyki w diabetologii i okulistyce, którego rezultatem będzie opracowanie modelu telemedycznego zwiększającego skuteczność wykrywania retinopatii cukrzycowej i innych schorzeń okulistycznych.

Pacjenci, wskazani przez lekarzy rodzinnych, będą diagnozowani w specjalnie przygotowanym pojeździe. Instytut Łączności będzie odpowiadał za przygotowanie pojazdu diagnostycznego i jego wyposażenie, także w środki mobilnej łączności i transmisji danych.

Nowy model diagnostyki pozwoli dotrzeć do mieszkańców województwa lubelskiego, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.

– Na początku planujemy przebadać 5 tysięcy osób z cukrzycą, głównie z małych miejscowościach – mówi kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Robert Rejdak. – Badania będą prowadzone wg kalendarza wizyt. Sprzęt diagnostyczny będzie przyjeżdżał do konkretnej praktyki lekarza POZ. Pacjenci z danego ośrodka będą poddawani nieinwazyjnemu badaniu, które polega na wykonaniu zdjęcia dna oka. Jeśli będzie trzeba, tym samym aparatem zostanie wykonane badanie w technologii angio‑OCT. Po tym etapie, pacjenci z niepokojącymi wynikami zostaną skierowani na konsultacje do naszej kliniki w Lublinie – wyjaśnił prof. Rejdak.

Ten pionierski program w skali kraju rusza jesienią, na przełomie września i października br. w woj. lubelskim. Innowacyjny projekt ma pomóc w wykryciu na wczesnym etapie retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki.

Na podstawie analizy zdjęć oka, specjaliści będą pracować nad algorytmami w celu wypracowania modelu uczenia maszynowego i gotowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla potrzeb diagnostyki. Inicjatorem wprowadzania przez Instytut Łączności nowoczesnych rozwiązań cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji w obszarze medycyny oraz udziału Instytutu w niniejszym projekcie jest sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński.

Koszt programu wynosi ponad 5 mln zł. Projekt dofinansowały Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia.

Opr.aa

2022-09-01


Zobacz również: