Wojskowy szpital – żywi i leczy

W piątek 12 sierpnia w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie odbyło się otwarcie traktu żywieniowego po przeprowadzonym remoncie, którego koszt wyniósł ponad 8 mln zł. Pomieszczenia traktu zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt gastronomiczny wysokiej jakości zapewniający dużą wydajność kuchni umożliwiającą przygotowanie posiłków dla ok. 2 tys. osób. Na co dzień kuchnia przygotowuje posiłki dla ok. 300 osób zapewniając żywienie pacjentów z uwzględnieniem wymagań dietetycznych.

Także w piątek z inicjatywy szpitala odbyło się Letnie sympozjum naukowe – „Postępy w medycynie zabiegowej”, które patronatem objęła Wojskowa Izba Lekarska. Program sympozjum obejmował pięć paneli tematycznych z zakresu kardiologii, ginekologii, chirurgii, neurochirurgii i urologii. Była to okazja do spotkania się w gronie naukowców, lekarzy specjalistów, pozyskania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Wykłady wygłosiło blisko 20 prelegentów.

aa

2022-08-14


Zobacz również: